عوامل موثر در فرآیند انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب

بازدید: 296 بازدید

ماده منعقد کننده : مواد منعقد کننده با خنثی سازی بار سطحی ذرات کلوئیدی و نزدیک کردن آنها به هم زمینه به هم چسبیدن ذرات و تشکل لخته را فراهم می آورند. نوع مواد منعقد کننده و همچنین مقدار تزریق آنها توسط آزمایش جار انتخاب می شود.

کمک منعقد کننده ها : این ترکیبات به فرایند منعقد سازی از طریق فراهم آوردن شرایط بهتر مثل pH، قلیائیت و ذرات هسته ای مناسب کمک می کنند برخی از این ترکیبات به عنوان منعقد کننده ی ثانویه عمل می کنند.

انعقاد و لخته سازی در تصفیه فاضلاب
انعقاد و لخته سازی در تصفیه فاضلاب

 

عوامل انعقاد و لخته سازی آب در تصفیه فاضلاب
انعقاد و لخته سازی در تصفیه فاضلاب

pH: تاثیر یک منعقد کننده معمولا به میزان pH بستگی دارد. انواع مختلف آب ها براساس pH خود، نیاز به منعقد کننده های مختلفی دارند. آب های رنگی در pH پائین (6-4/4) با استفاده از آلوم شرایط بهتری جهت انعقاد دارند.
قلیائیت: این فاکتور جهت تامین آنیون هایی مثل – OH لازم است که ترکیبات غیر محلول را تشکیل داده و می توان این ترکیبات غیر محلول را رسوب داد. این آنیون ها می توانند به صورت طبیعی در ترکیب آب وجود داشته باشند و یا لازم است که به عنوان کمک منعقد کننده و به شکل هیدروکسیدها، کربنات ها و بی کربنات ها به آب اضافه شوند. به طور کلی جهت انجام مناسب فرایند انعقاد به ازای هر قسمت آلوم 5/0 قسمت قلیائیت لازم است.
دما : هر چه دما بالا باشد واکنش سریع تر انجام گرفته و فرایند منعقد سازی موثرتر خواهد بود دماهای پائین در فصل زمستان سرعت انجام واکنش را پائین می آورد که با در نظر گرفتن یک زمان ماند بیشتر می توان آن را جبران نمود و با توجه به اینکه در فصل زمستان نیاز آبی کمتر است لذا این مشکل به طور طبیعی بر طرف می شود.
زمان : اختلاط و زمان ماند مناسب حائز اهمیت هستند.
سرعت : سرعت زیاد آب منجر به شکستن و جدا شدن ذرات لخته می شود ولی سرعت های پائین تر اجازه می دهند تا ذرات لخته ته نشین شوند. سرعت در حوضچه های لخته سازی باید در حدود m/s 3/0 (ft/s 1) حفظ شود.

فرآیند لخته سازی در تصفیه فاضلاب چیست
پتانسیل زتا : میزان بار موجود در مرز بین ذرات کدورت و آب محاط کننده ی آنها است. هر چه میزان بار بالاتر باشد میزان دافعه ی بین ذرات بیشتر بوده و در نتیجه منعقد سازی کمتر انجام می گیرد و برعکس، هر چه میزان بار کمتر باشد میزان دافعه ی بین ذرات کمتر شده و در نتیجه منعقد سازی بهتر انجام می گیرد. هر پتانسیل زتا بالاتر باشد، میزان دوز منعقد کننده ی مورد نیاز بالاتر خواهد بود. منعقد سازی با کاهش پتانسیل زتا تقریباً تا حد صفر می تواند به طور موثری انجام گیرد.

لازم است که منعقد کننده و کمک منعقد کننده مناسب برای منبع آب انتخاب شود انجام آزمایش جار نشان خواهد داد که کدام منعقد کننده و کمک منعقد کننده اقتصادی و موثر عمل می کند.

Rate This Post

5 / 5. 2

دسته بندی دسته بندی نشده مقالات
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت
//