info@farab-zist.com

آبساز دارویی

دسته‌بندی:

آبساز دارویی دستگاهی است که آب را برای استفاده در صنایع داروسازی تصفیه می کند. آب مورد استفاده در صنایع داروسازی باید از نظر میکروبی و شیمیایی بسیار خالص باشد تا از آلودگی محصولات دارویی جلوگیری شود.

دستگاه آب ساز دارویی معمولاً از چندین مرحله تصفیه تشکیل شده است که شامل موارد زیر می شود:

پیش تصفیه: در این مرحله، آب از طریق فیلترهای مکانیکی برای حذف ذرات بزرگ مانند شن و ماسه تصفیه می شود.
اسمز معکوس: در این مرحله، آب از طریق یک غشای نیمه تراوا عبور می کند که املاح و ناخالصی های محلول را حذف می کند.
ضدعفونی: در این مرحله، آب با استفاده از کلر، ازن یا پراکسید هیدروژن ضدعفونی می شود تا از رشد میکروارگانیسم ها جلوگیری شود.

توضیحات

برخی از دستگاه های آب ساز داروسازی دارای مراحل تصفیه اضافی نیز هستند، مانند:

 • تبادل یونی: در این مرحله، یون های نامطلوب آب با یون های دیگر جایگزین می شوند.
 • دیونیزاسیون: در این مرحله، یون های محلول آب به طور کامل حذف می شوند.

نوع دستگاه آبساز دارویی مورد نیاز به نوع کاربرد آن بستگی دارد. برای مثال، آب قابل تزریق (WFI) که برای تولید محصولات تزریقی استفاده می شود باید از بالاترین درجه خلوص برخوردار باشد.

کاربردهای دستگاه آبساز دارویی

دستگاه آب ساز دارویی در صنایع داروسازی برای تولید آب با خلوص بالا برای طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شود. برخی از کاربردهای رایج سیستم های تولید آب دارویی عبارتند از:

 • تولید داروهای تزریقی: آب قابل تزریق (WFI) که برای تولید محصولات تزریقی استفاده می شود باید از بالاترین درجه خلوص برخوردار باشد. آب WFI باید عاری از هرگونه میکروب، ناخالصی و یون باشد.
 • تولید محصولات بیولوژیکی: آب مورد استفاده در تولید محصولات بیولوژیکی مانند واکسن ها باید از نظر میکروبی و شیمیایی بسیار خالص باشد تا از آلودگی محصولات جلوگیری شود.
 • تولید محصولات آرایشی و بهداشتی: آب مورد استفاده در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی باید از نظر میکروبی و شیمیایی خالص باشد تا از تحریک پوست یا چشم جلوگیری شود.
 • تولید محصولات غذایی و نوشیدنی: آب مورد استفاده در تولید محصولات غذایی و نوشیدنی باید از نظر میکروبی و شیمیایی خالص باشد تا از آلودگی محصولات جلوگیری شود.
 • شستشوی تجهیزات و سطوح: آب مورد استفاده برای شستشوی تجهیزات و سطوح در صنایع داروسازی باید از نظر میکروبی و شیمیایی خالص باشد تا از آلودگی تجهیزات و سطوح جلوگیری شود.

کاربردهای آبساز دارویی

انواع آب در صنعت داروسازی چیست؟

اهمیت سیستم های آب تصفیه شده در صنعت داروسازی بسیار زیاد است. آب دارویی باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد تا از آلودگی داروها و محصولات بهداشتی و درمانی جلوگیری شود. آلودگی آب دارویی می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی سلامتی در افراد شود.

آب دارویی باید از نظر شیمیایی و میکروبی عاری از هرگونه آلودگی باشد. از جمله پارامترهای مهم کیفیت آب دارویی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • هدایت الکتریکی (EC): میزان ناخالصی‌های محلول در آب را نشان می‌دهد.
 • pH: میزان اسیدیته یا بازی بودن آب را نشان می‌دهد.
 • TOC (Total Organic Carbon): میزان کربن آلی محلول در آب را نشان می‌دهد.
 • شمارش باکتری: تعداد باکتری‌های موجود در آب را نشان می‌دهد.
 • شمارش ویروس: تعداد ویروس‌های موجود در آب را نشان می‌دهد.

در صنعت داروسازی از انواع مختلفی از آب استفاده می‌شود که هر کدام برای کاربردهای خاصی استفاده می‌شوند. این انواع آب عبارتند از:

آب خالص (PW): آبی که هدایت الکتریکی آن کمتر از 0.055 میکرو زیمنس بر سانتی‌متر است. آب خالص برای تولید داروها و سایر محصولات بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود. آب PW خالص برای تولید داروها و سایر محصولات بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود. آب خالص باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد تا از آلودگی داروها و سایر محصولات جلوگیری شود. آلودگی آب خالص می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی سلامتی در افراد شود.

آب فوق خالص (HPW): آبی که هدایت الکتریکی آن کمتر از 0.005 میکرو زیمنس بر سانتی‌متر است. آب فوق خالص برای تولید داروهای تزریقی و سایر محصولات حساس به آلودگی استفاده می‌شود. آب فوق خالص برای تولید داروهای تزریقی و سایر محصولات حساس به آلودگی استفاده می‌شود. آب فوق خالص باید از کیفیت بسیار بالاتری نسبت به آب خالص برخوردار باشد تا از آلودگی این محصولات جلوگیری شود. آلودگی آب فوق خالص می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی سلامتی در افراد شود.

انواع آب در داروسازی

آب برای تزریق (WFI): آبی که از نظر شیمیایی و میکروبی استریل است. آب برای تزریق برای تولید داروهای تزریقی استفاده می‌شود. آب WFI برای تزریق از نظر شیمیایی و میکروبی استریل است. آب برای تزریق برای تولید داروهای تزریقی استفاده می‌شود. آب برای تزریق باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد تا از آلودگی داروهای تزریقی جلوگیری شود. آلودگی آب برای تزریق می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی سلامتی در افراد شود.

بخار خالص (SPW): بخاری که هدایت الکتریکی آن کمتر از 0.055 میکرو زیمنس بر سانتی‌متر است. بخار خالص برای استریل کردن تجهیزات و محیط تولید داروها استفاده می‌شود. بخار خالص از نظر شیمیایی استریل است. بخار خالص برای استریل کردن تجهیزات و محیط تولید داروها استفاده می‌شود. بخار خالص باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد تا از آلودگی تجهیزات و محیط تولید داروها جلوگیری شود. آلودگی بخار خالص می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی سلامتی در افراد شود.

پارامترهای کیفیت آب دارویی

آب خالص برای تولید داروها و سایر محصولات بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود. آب فوق خالص برای تولید داروهای تزریقی و سایر محصولات حساس به آلودگی استفاده می‌شود. آب دارویی معمولاً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

 • آب خالص (PW): آبی که هدایت الکتریکی آن کمتر از 0.055 میکرو زیمنس بر سانتی‌متر است.
 • آب فوق خالص (HPW): آبی که هدایت الکتریکی آن کمتر از 0.005 میکرو زیمنس بر سانتی‌متر است.

آب دارویی باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد و مطابق با استانداردهای دارویی باشد. این استانداردها معمولاً توسط سازمان‌های دولتی یا بین‌المللی تعیین می‌شوند.

برخی از پارامترهای مهم کیفیت آب دارویی عبارتند از:

 • هدایت الکتریکی (EC)
 • pH
 • TOC (Total Organic Carbon)
 • شمارش باکتری
 • شمارش ویروس

مراحل تولید آب دارویی

تولید آب دارویی یک فرآیند پیچیده است که شامل چندین مرحله است. این مراحل به شرح زیر است:

دریافت آب خام:

آب خام می‌تواند از منابع مختلفی مانند آب شهری، آب چاه، آب دریا یا آب تصفیه‌شده باشد. آب شهری معمولاً از کیفیت مناسبی برخوردار است، اما ممکن است حاوی برخی ناخالصی‌های شیمیایی و میکروبی باشد. آب چاه نیز ممکن است حاوی ناخالصی‌های معدنی و آلی باشد. آب دریا نیز حاوی نمک و سایر ناخالصی‌ها است. آب تصفیه‌شده نیز ممکن است حاوی برخی ناخالصی‌های باقی‌مانده باشد.

پیش‌ تصفیه:

پیش‌تصفیه وظیفه حذف ناخالصی‌های فیزیکی مانند شن و ماسه، زنگ‌زدگی و لجن را از آب خام بر عهده دارد. این کار با استفاده از فیلترهای شنی، فیلترهای کربنی و سایر تجهیزات انجام می‌شود.

تصفیه اصلی:

تصفیه اصلی وظیفه حذف ناخالصی‌های شیمیایی و میکروبی از آب را بر عهده دارد. این کار با استفاده از روش‌های مختلفی مانند اسمز معکوس، تبادل یونی، دیونیزاسیون و غیره انجام می‌شود.

ضدعفونی:

ضدعفونی وظیفه از بین بردن هرگونه میکروارگانیسم باقی‌مانده در آب را بر عهده دارد. این کار با استفاده از روش‌های مختلفی مانند کلرزنی، ازن‌زنی و غیره انجام می‌شود.

ذخیره و توزیع:

آب تصفیه‌شده در مخازن ذخیره می‌شود و سپس به نقاط مصرف منتقل می‌شود.

کنترل کیفیت:

کیفیت آب دارویی باید به طور مداوم کنترل شود تا از مطابقت آن با استانداردهای دارویی اطمینان حاصل شود. کنترل کیفیت آب دارویی شامل آزمایش‌های مختلفی مانند آزمایش هدایت الکتریکی، آزمایش pH، آزمایش TOC، آزمایش شمارش باکتری و آزمایش شمارش ویروس است.

مراحل تولید آب دارویی

روش های خالص سازی آب برای استفاده در صنایع دارویی چیست؟

آب مورد استفاده در صنایع داروسازی باید از نظر میکروبی و شیمیایی بسیار خالص باشد تا از آلودگی محصولات دارویی جلوگیری شود. روش های مختلفی برای خالص سازی آب برای استفاده در صنایع دارویی وجود دارد.

نوع روش تصفیه آب مورد نیاز به نوع کاربرد آن بستگی دارد. برای مثال، آب قابل تزریق (WFI) که برای تولید محصولات تزریقی استفاده می شود باید از بالاترین درجه خلوص برخوردار باشد. همچنین انتخاب روش تصفیه آب مناسب برای صنایع داروسازی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله نوع کاربرد آب، میزان خلوص مورد نیاز و بودجه.

در ادامه به توضیح برخی از روش های خالص سازی آب برای استفاده در صنایع دارویی می پردازیم:

پیش تصفیه:

پیش تصفیه اولین مرحله در فرآیند تصفیه آب است. این مرحله برای حذف ذرات بزرگ مانند شن و ماسه از آب ضروری است. پیش تصفیه معمولاً با استفاده از فیلترهای مکانیکی انجام می شود.

اسمز معکوس:

اسمز معکوس یک روش موثر برای حذف املاح و ناخالصی های محلول از آب است. در این روش، آب از طریق یک غشای نیمه تراوا عبور می کند. این غشا اجازه می دهد که آب خالص از غشا عبور کند، اما املاح و ناخالصی ها را نگه می دارد.

تبادل یونی:

تبادل یونی یک روش موثر برای حذف یون های نامطلوب از آب است. در این روش، آب از طریق رزین های تبادل یونی عبور می کند. این رزین ها یون های نامطلوب را از آب جذب می کنند و یون های دیگری را در عوض آزاد می کنند.

دیونیزاسیون:

دیونیزاسیون یک روش موثر برای حذف تمام یون های محلول از آب است. در این روش، آب از طریق چندین مرحله تبادل یونی عبور می کند. این مراحل باعث می شود که تمام یون های محلول از آب حذف شوند.

تقطیر:

تقطیر یک روش موثر برای حذف ناخالصی های محلول و میکروارگانیسم ها از آب است. در این روش، آب تبخیر شده و سپس دوباره مایع می شود. این فرآیند ناخالصی های محلول را از بین می برد و همچنین باعث از بین رفتن میکروارگانیسم ها می شود.

ستریلیزاسیون:

ستریلیزاسیون یک روش ضروری برای حذف تمام میکروارگانیسم ها از آب است. در این روش، آب با استفاده از گرما، اشعه یا مواد شیمیایی ضدعفونی می شود.

روشهای خالص سازی آب برای داروسازی

دستگاه آبساز دارویی چه انواعی دارد؟

دستگاه آبساز دارویی بر اساس نوع فرآیند تصفیه آب به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. این انواع عبارتند از:

 • آبساز دارویی اسمز معکوس (RO): این دستگاه از یک غشا نیمه‌تراوا برای حذف ناخالصی‌های محلول در آب استفاده می‌کند. پیشنهاد میشود برای اطلاعات کاملتر درباره این محصول به صفحه دستگاه اسمز معکوس صنعتی مراجعه کنید.
 • آب ساز دارویی تبادل یونی (DI): این دستگاه از رزین‌های تبادل یونی برای حذف ناخالصی‌های یونی از آب استفاده می‌کند.
 • دستگاه آبساز دارویی دیونیزاسیون (EDI): این دستگاه از غشاهای دیونیزاسیون برای حذف یون‌های موجود در آب استفاده می‌کند.

علاوه بر این، دستگاه آبساز دارویی بر اساس ظرفیت تولید نیز به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که میتواند کوچک، متوسط و بزرگ باشد.

مزایای آب ساز دارویی

بسته به نوع دستگاه آبساز دارویی، می‌توان مزایای خاص دیگری نیز برای این دستگاه‌ها در نظر گرفت. به عنوان مثال، سیستم تولید آب دارویی اسمز معکوس می‌تواند آبی با کیفیت بسیار بالا تولید کند که برای تولید داروهای تزریقی و سایر محصولات حساس به آلودگی مناسب است. آبساز دارویی تبادل یونی نیز می‌تواند آبی با کیفیت بالا تولید کند که برای تولید داروها و محصولات بهداشتی و درمانی عمومی مناسب است.

دستگاههای تولید آب داروسازی مزایای متعددی دارد که عبارتند از:

 • تولید آب دارویی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای دارویی: آب دارویی باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد تا از آلودگی داروها و محصولات بهداشتی و درمانی جلوگیری شود. دستگاه آب ساز دارو سازی با استفاده از روش‌های مختلف تصفیه آب، می‌تواند آبی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای دارویی تولید کند.
 • افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید: استفاده از دستگاه تولید آب دارویی می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شود. این دستگاه‌ها با تولید آب دارویی با کیفیت بالا، می‌توانند از آلودگی داروها و محصولات بهداشتی و درمانی جلوگیری کنند. این امر باعث کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات می‌شود.
 • کاهش خطر آلودگی داروها و محصولات بهداشتی و درمانی: آلودگی داروها و محصولات بهداشتی و درمانی می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی سلامتی در افراد شود. دستگاه آبساز دارویی با حذف ناخالصی‌های آب، می‌تواند خطر آلودگی داروها و محصولات بهداشتی و درمانی را کاهش دهد.

مزایای دستگاه آبساز دارویی

بخش‌های اصلی دستگاه آب‌ساز دارویی

بخش‌های اصلی دستگاه آب‌ساز دارویی به شرح زیر است:

 • منبع آب: آب خام ورودی به دستگاه تولید آب دارویی می‌تواند از منابع مختلفی مانند آب شهری، آب چاه، آب دریا یا آب تصفیه‌شده باشد. این آب باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و مطابق با استانداردهای آب‌ساز دارویی باشد.
 • سیستم پیش‌تصفیه: سیستم پیش‌ صفیه وظیفه حذف ناخالصی‌های فیزیکی مانند شن و ماسه، زنگ‌زدگی و لجن را از آب خام بر عهده دارد. این کار با استفاده از فیلتر شنی، فیلتر کربنی و سایر تجهیزات انجام می‌شود.
 • سیستم تصفیه اصلی: سیستم تصفیه اصلی وظیفه حذف ناخالصی‌های شیمیایی و میکروبی از آب را بر عهده دارد. این کار با استفاده از روش‌های مختلفی مانند اسمز معکوس، تبادل یونی، دیونیزاسیون و غیره انجام می‌شود.
 • سیستم ضدعفونی: سیستم ضدعفونی وظیفه از بین بردن هرگونه میکروارگانیسم باقی‌مانده در آب را بر عهده دارد. این کار با استفاده از روش‌های مختلفی مانند کلرزنی(با استفاده از کلر زن)، ازن‌زنی و غیره انجام می‌شود.
 • سیستم ذخیره و توزیع: سیستم ذخیره و توزیع وظیفه ذخیره و انتقال آب تصفیه‌شده به نقاط مصرف را بر عهده دارد.

قیمت دستگاه آبساز دارویی

قیمت دستگاه آبساز دارویی به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از:

 1. نوع دستگاه: دستگاه آب ساز دارویی بر اساس نوع فرآیند تصفیه آب به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. دستگاه‌های آب ساز دارویی اسمز معکوس معمولاً گران‌تر از دستگاه‌های تبادل یونی هستند. دستگاه‌های آب ساز دارویی اسمز معکوس از یک غشا نیمه‌تراوا برای حذف ناخالصی‌های محلول در آب استفاده می‌کنند. این دستگاه‌ها می‌توانند آبی با کیفیت بسیار بالا تولید کنند که برای تولید داروهای تزریقی و سایر محصولات حساس به آلودگی مناسب است.
  دستگاه‌های تولید آب داروسازی تبادل یونی از رزین‌های تبادل یونی برای حذف ناخالصی‌های یونی از آب استفاده می‌کنند. این دستگاه‌ها می‌توانند آبی با کیفیت بالا تولید کنند که برای تولید داروها و محصولات بهداشتی و درمانی عمومی مناسب است.
 2. ظرفیت: دستگاه‌های آب ساز دارویی بر اساس ظرفیت تولید نیز به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. دستگاه‌های با ظرفیت تولید بیشتر معمولاً گران‌تر هستند و معمولاً برای مصارف صنعتی بزرگ استفاده می‌شوند.. دستگاه‌های با ظرفیت تولید کم معمولاً برای مصارف آزمایشگاهی یا مصارف کوچک صنعتی استفاده می‌شوند. دستگاه‌های با ظرفیت تولید متوسط معمولاً برای مصارف صنعتی متوسط استفاده می‌شوند.
 3. کیفیت: سیستم های تولید آب دارویی با کیفیت بالاتر معمولاً گران‌تر هستند. این دستگاه‌ها از مواد اولیه و تجهیزات با کیفیت بالاتر ساخته می‌شوند و دارای عملکرد و دوام بهتری هستند.
 4. برند: دستگاه‌های آب ساز دارویی از برندهای مختلف با قیمت‌های متفاوت در بازار موجود هستند که برندهای معتبر گران‌تر هستند.
 5. خدمات پس از فروش: برخی از فروشندگان دستگاه آب ساز دارویی خدمات پس از فروش مانند گارانتی و تعمیرات را ارائه می‌دهند. این خدمات می‌تواند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.
 6. لوازم جانبی: برخی از دستگاه‌های آب ساز دارویی به لوازم جانبی مانند فیلترها و ممبران‌ها نیاز دارند. قیمت این لوازم جانبی نیز می‌تواند بر قیمت کلی دستگاه تأثیر بگذارد.

در هنگام خرید دستگاه آبساز دارویی، باید تمام این عوامل را در نظر بگیرید تا بتوانید دستگاهی با کیفیت مناسب و قیمت مناسب خریداری کنید.

به این مطلب امتیاز بدهید

5 / 5. 1

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آبساز دارویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت
//