نمونه پروژه های فراب زیست فراز در ایران و عراق

پروژه های زیر تعدادی از پروژه های انجام شده به عنوان نمونه درج شده است. برای جزئیات و اطلاعات کاملتر لطفا با دفتر شرکت تماس حاصل کنید.

آذربایجان شرقی

تعداد پروژه: 7

 • پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی 20 متر مکعبی
 • پکیج تصفیه فاضلاب کمپ مسکونی 30 متر مکعبی
 • پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی 30 متر مکعبی
 • تامین تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنایع غذایی

آذربایجان غربی

تعداد پروژه: 1

اردبیل

تعداد پروژه: 1

اصفهان

تعداد پروژه: 3

 • سیستم فیلتراسیون صنعتی
 • تامین تجهیزات تصفیه آب صنعتی
 • سیستم تصفیه آب صنعتی

البرز

تعداد پروژه: 1

ایلام

تعداد پروژه: 5

 • سیستم تصفیه فاضلاب کمپ مسکونی 45 متر مکعبی
 • سیستم تصفیه فاضلاب کمپ مسکونی 40 متر مکعبی
 • سیستم تصفیه فاضلاب کمپ مسکونی 40 متر مکعبی
 • سیستم تصفیه فاضلاب کمپ مسکونی 100 متر مکعبی

تهران

تعداد پروژه: 26

 • سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی 70 متر مکعبی
 • سیستم تصفیه فاضلاب آبکاری
 • سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی 10 متر مکعبی
 • سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی 5 متر مکعبی
 • تصفیه خانه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 20متر مکعبی
 • سیستم تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی 50 متر مکعبی
 • سیستم تولید آب دمین به ظرفیت 10 متر مکعب
 • سیستم تصفیه آب صنعتی 30 متر مکعبی
 • سیستم تصفیه آب صنعتی 50 متر مکعبی
 • سیستم تصفیه آب شرب 10 متر مکعبی
 • سیستم فیلتراسیون صنعتی
 • مشاوره و طراحی سیستم تصفیه آب دریاچه تفریحی
 • بهینه سازی و ارتقا ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی 500 متر مکعبی

چهارمحال و بختیاری

تعداد پروژه: 3

 • مشاوره احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

خراسان جنوبی

تعداد پروژه: 1

 • سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی 15 متر مکعبی

خراسان رضوی

تعداد پروژه: 4

 • تصفیه خانه فاضلاب صنعتی 500 متر مکعبی
 • سیستم فیلتراسیون صنعتی
 • پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

خوزستان

تعداد پروژه: 10

 • پکیج تصفیه فاضلاب 10 متر مکعبی
 • پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی 70 متر مکعبی
 • پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی 30 متر مکعبی
 • پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی 10 متر مکعبی
 • ۲ عدد پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

سمنان

تعداد پروژه: 2

 • سیستم تصفیه فاضلاب خوابگاهی 90 متر مکعبی
 • شبکه جمع آوری فاضلاب

فارس

تعداد پروژه: 4

 • تصفیه خانه فاضلاب 50 متر مکعبی
 • تامین تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب 270 متر مکعبی
 • سیستم تصفیه آب 80 متر مکعبی

قزوین

تعداد پروژه: 3

 • سیستم تصفیه آب صنعتی
 • سیستم سختی گیری آب صنعتی
 • سیستم تصفیه آب صنعتی

کرمان

تعداد پروژه: 3

 • پکیج های تزریق مواد شیمیایی
 • تامین تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی 200 متر مکعبی
 • پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

گلستان

تعداد پروژه: 2

 • سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی به ظرفیت 10 متر مکعب
 • پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

گیلان

تعداد پروژه: 5

 • پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
 • تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
 • پکیج فیلتراسیون

لرستان

تعداد پروژه: 1

مازندران

تعداد پروژه: 5

 • تامین تجهیزات تصفیه خانه شهرک صنعتی
 • تامین تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب لبنی

مرکزی

تعداد پروژه: 7

 • پکیج تصفیه فاضلاب 50 متر مکعبی
 • پکیج تصفیه فاضلاب مجتمع خوابگاهی 25 متر مکعبی

هرمزگان

تعداد پروژه: 4

 • سیستم خنثی سازی فاضلاب بیمارستاتی

همدان

تعداد پروژه: 2

 • تامین تجهیزات تصفیه خانه صنعتی 200 متر مکعبی

یزد

تعداد پروژه: 1

 • سیستم تصفیه فاضلاب 15 متر مکعبی

کیش

تعداد پروژه: 2

 • سیستم تصفیه فاضلاب هتل به ظرفیت 80 متر مکعب
 • سیستم چربیگیر فاضلاب صنعتی

نمونه پروژه های انجام شده در عراق