ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

نمونه پروژه ها

get

پروژه های انجام شده در سطح کشور

برای اطلاعات بیشتر روی هر استان کلیک کنید.پروژه های انجام شده در کشور عراق


پروژه های زیر بخشی از پروژه های این شرکت در نواحی مختلف میباشد. لطفا برای دریافت اطلاعات کامل و لیست تمام پروژه های انجام شده با دفتر شرکت تماس حاصل نمایید.


امتیاز کاربران
[میانگین امتیاز: 5]
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب با روش اسمز معکوس (Reverse Osmosis)
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان با ظرفیت 12 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 30 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی با ظرفیت 85 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت 50 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی با ظرفیت 6 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 50 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 60 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 25 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 10 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 80 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 15 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 30 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 45 متر مکعب در روز
ارتقاء ظرفیت و افزایش راندمان تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 500 متر مکعب در روز
Call Now Button
SWITCH THE LANGUAGE
WhatsApp WhatsApp us