فراب زیست فراز

کنترل بو

سیستم کنترل بو فاضلاب

شرکت مهندسی فراب زیست فراز در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقا سطح سلامت و رفاه عمومی اقدام به تولید سیستم کنترل بو برای تصفیه خانه ها و سایر مراکز تولید بو با منشاء آلی نموده است. این سیستم بصورت یک ستون حذف بو و از طریق جذب سطحی باعث کاهش قابل ملاحظه بو با منشاء آلی می گردد.

تغییر زبان